KUNST GØRSYNLIG!

Kunst er mediet for adskillelsen, for det, der er åbent, usagt og underforstået. Kunst blander sig og åbner vores øjne for spørgsmål, som vi måske endnu ikke selv har stillet. Kunstnere er virkelighedens seismografer, de kan gøre både konflikter og potentiale synligt, ændre synsvinkler og inspirere til visioner. Derfor inviterer vi kunstnere fra forskellige lande og langt uden for regionen til med udgangspunkt i deres værker at tænke over sammenhænge mellem grænser og perspektiver. I lyset af de nutidige og fremtidige globale udfordringer forstår vi dette projekt som regionalt laboratorium for en debat om grænsers magt, betydning og konsekvenser, også de grænser, der økologisk set begrænser vores tidsalder. Målet er at udvide det tænkeliges horisont.

Udover en række samtale- og debatparlamenter og dermed forbundne kunstneriske interventioner, har vi konciperet forskellige udstillinger og et land art-projekt.

Kurator: Heike Stockhaus

challenge
Portrait Oliver Auge

Oliver Auge

Historisches Seminar der Christian-Albrechts-Universität, Abteilung für Regionalgeschichte mit Schwerpunkt Schleswig-Holstein.

Tidligere var den dansk-tyske historie præget af, at man bogstaveligt talt gik fra at være fjender til at leve side om side, og frem til i dag hvor vi endelig har opnået et godt indbyrdes forhold. Samtiden viser os dog, at det gode indbyrdes forhold ikke er en permanent tilstand fra naturens hånd, men tværtimod hele tiden skal analyseres, justeres og fornys. I den forbindelse er det vigtigt, at offentligheden kender til både op- og nedture i den lange dansk-tyske historie, også for at kunne reagere på passende og fornuftig vis over for vores nordlige naboers eventuelle forståelige holdninger. I øvrigt viser det dansk-tyske eksempel på bedste vis, at nationalisme, uanset sin form, blot ender i meningsløs konfrontation, hvad vi gerne skulle undgå i fremtiden.