DER ER KUN EN FREMTID-IKKE TO!

Tyskere, danskere, frisere og mange andre fra andre egne bor sammen i en region, som ikke sjældent opfattes som periferi. Men vi ved, at centrum er dér, hvor vi bo og føler os hjemme. I de seneste årtier har vi oplevet en strukturel forandring, som har trukket en lang række sociale og økonomiske udfordringer med sig i kølvandet. Om sommeren strømmer turisterne til, men om vinteren bliver her stille. Som beboere i en region fjernt fra de store byer kan vi ofte føle os glemt og hægtet af. Det er vi fælles om - men sammen deler vi også den største udfordring af dem alle: bekymringen for vores planet og for, hvilken fremtid menneskeheden går i møde, hvis vi fortsat undergraver vores livsgrundlag! Er det ikke bedre at finde løsninger i fællesskab frem for hver for sig? Spørgsmålet er værd at undersøge!

Vi har derfor sendt en indbydelse til jer og en række fremtidsforskere og eksperter, så vi i fællesskab kan udvikle idéer til, hvad vi kan ændre.Climate

Erindringsparlamentet er inddelt i fem tematiske udvalg, som fremkommer med teser og udsagn, der skal forberede den parlamentariske debat:

Udvalg 1: Nye arbejdsmetoder på tværs af grænser?
Hvordan kan man lykkes med at gøre landdistrikterne mere attraktive og fastholde folk i landdistrikterne? Hvilke ønsker har vi til uddannelses- og fritidstilbud? Findes der nye former for samarbejde? Hvilken infrastruktur har vi brug for, og hvem kan bidrage dertil?

Udvalg 2: Landbrug og ernæring
Hvordan ser landbruget ud i fremtiden? Hvilken rolle spiller organisationer som Solidarische Landwirtschaft og Andelsgaarde? Hvilken rolle spiller forbrugerne? Hvordan kommer regionale produkter uden emballage i omløb?

Udvalg 3: Økonomi for almenvellet og energi
Hvilken rolle spiller nye regionalealmennyttige økonomiske modeller? Kan den ubetingede basisindkomst være en chance? Skal vind og vejr beskattes? Hvordan kan borgere tage aktiv del i energiomstillingen? Findes der overhovedet en rentabel model for slow craft og slow fashion?

Udvalg 4: Mindretal: Aktiv deltagelse i samfundet?
Hvordan lykkes det os at skabe et mangfoldigt og diskrimineringsfrit samfund med og for alle? Hvilke muligheder har ”nye” mindretal for at blive hørt i samfundsmæssige debatter og indgå i kommunalpolitik på lige vilkår? Hvilke emner for fremtiden har ”gamle” mindretalsforeninger?

Udvalg 5: Kunst og kultur i grænseregionen
Hvilket potentiale har kunsten og kulturaktører i grænseregionen? Hvordan ser fremtiden ud for kreative brancher i landdistrikterne? Hvilke grænseoverskridende samarbejdsmuligheder findes der til organisering og finansiering?

Disse spørgsmål tjener som inspiration. Vi er spændte på, hvilke spørgsmål I har med.

Derudover er der følgende uddannelsestilbud

  • Retorik og kropssprog: Du lærer at være selvbevidst i din måde at kommunikere på og lytte aktivt. Hvordan lykkes man med at skrive en kort tale selv og præsentere den på bedste vis?
  • Progressiv skrivning: Lær at skrive konkret, fængslende og overbevisende.
  • Kreativ kommunikation: Find dine egne kreative kommunikationsværktøjer for at inddrage og aktivere folk.
Illustration of two figures speaking to each other.

Datoer

Portrait Heike Stockhaus

Heike Stockhaus

De seneste konflikter i midten af Europa viser os, hvor vigtigt det er, at vi som borgere kender vores landes historie og kan betragte dem på en differentieret måde. Strukturerne i dag er jo ikke faldet ned fra himlen, og det handler og har altid handlet om geostrategiske interesser, som ikke nødvendigvis er identiske med vores. Hvis vi vil lære af historien for fremtidens skyld, så skal vi være kritiske og sætte spørgsmålstegn ved moderniseringens grundlæggende mekanismer i vores verden, altså begreber som ekspansion og vækst. Jeg er spændt på, hvilke idéer vores grænseoverskridende samarbejde fører med sig…