HVOR MANGEHISTORIEFORTÆLLINGERHAR VI?

Historien står ikke mejslet i sten – ej heller får vi den overleveret af en brændende tornebusk. For hver generation lægger sit eget perspektiv på begivenhederne og skriver sin egen historie …

I Erindringsparlamentet undersøger vi de følgende temaer ud fra vores fælles historie: Hvilke interesser øver indflydelse på historieskrivningen, og hvilken indvirkning har det haft på livet i grænseregionen frem til i dag? Kan historien gøres til genstand for en demokratisk forhandling?  Og hvad kan vi lære af historien i forhold til vores fælles fremtid? Alt det ønsker vi at undersøge sammen med jer.


Illustration of two figures. One of the figures is holding a glober, the other figure sits on top.

Erindringsparlamentet er inddelt i fem tematiske udvalg, som fremkommer med teser og udsagn, der skal forberede den parlamentariske debat:

Udvalg 1: Markeringer og jubilæer i forbindelse med historiske begivenheder (mindehøjtideligheder)

Hvordan blev og bliver markeringer af historiske begivenheder instrumentaliseret på dansk og tysk side? Hvilke interesser står bag? Hvordan forandres en historisk kultur og dens ritualer?

Udvalg 2: Global historie i den nationale og regionale erindring

Hvordan fortolkes globale hhv. transnationale historiske begivenheder i den dansk-tyske grænseoverskridende erindring (kolonisering, Første og Anden Verdenskrig, Holocaust, Den Kolde Krig)? Hvordan gengives disse begivenheder i de nationale og regionale narrativer? Forener eller splitter fortolkningen af begivenhederne samfundet i regionen?

Udvalg 3: Populærkulturel fortolkning af erindringskulturen

Hvilken rolle spiller populærkulturen (musik, film, litteratur) for erindringskulturen? Er populærkulturens billeder kun rodfæstet nationalt? Eller fremmer samarbejdet mellem kunstnere skabelsen af en fælles erindring?

Udvalg 4: ”Historiske argumenter” i regionale og nationale konflikter

På hvilken måde spiller historiske påstande en rolle i tidligere konflikter omkring den dansk-tyske grænseregion? Hvilke eksempler findes der på dette, og varer sådanne narrativer og stereotyper ved?  Vil de stadig spille en rolle i en fremtidig erindringskultur, og hvordan kan man undgå dem?

Udvalg 5: Muligheder for en fremtidig erindringskultur gennem fælles udfordringer

Kan sociale, økonomiske, økologiske eller internationale kriser bidrage til, at traditionelle konfliktnarrativer i regionen ændrer sig til et fælles, grænseoverskridende historisk og fremtidigt perspektiv? Hvilken rolle spiller regionale aktører og forbund i den forbindelse?Tidspunkter:

Portrait Heike Stockhaus

Heike Stockhaus

De seneste konflikter i midten af Europa viser os, hvor vigtigt det er, at vi som borgere kender vores landes historie og kan betragte dem på en differentieret måde. Strukturerne i dag er jo ikke faldet ned fra himlen, og det handler og har altid handlet om geostrategiske interesser, som ikke nødvendigvis er identiske med vores. Hvis vi vil lære af historien for fremtidens skyld, så skal vi være kritiske og sætte spørgsmålstegn ved moderniseringens grundlæggende mekanismer i vores verden, altså begreber som ekspansion og vækst. Jeg er spændt på, hvilke idéer vores grænseoverskridende samarbejde fører med sig…