ERKLÆRINGER FRAFREMTIDSPARLAMENTET

Michael Adams

Jette Borch

Felix-Caudius Dietz

Inga Momsen

Jens Andresen