EN FOR TID I ADSKILLELSE - EN FREM­ TID I FÆLLESSKAB ?

Hvordan går det videre med os danskere og tyskere i grænseregionen? Bortset fra flygtningepolitik, vildsvinehegn og Covid-pandemien spiller denne indre grænse i EU ingen rolle for os, eller gør den?

Føler vi os som indbyggere i en region med fælles historie og identitet, og deler vi de samme målsætninger? Eller er vi forskellige: danskere, tyskere, frisere og mange andre af anden afstamning - hver med vores forestillinger om hinanden og om, hvordan fremtiden kan se ud? Økologiske og sociale udfordringer tvinger os til at tænke videre. Kan vi finde sammen og skabe løsninger for et solidarisk fællesskab og for at sikre en fornyelse af vores naturlige livsgrundlag?

Det vil vi finde ud af sammen med jer i projekt ”PerspektivRegion”.


Under protektion af:

Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark

Robert Habeck, Tysklands økonomi- og klimaminister

Monika Heinold, finansminister og stedfortrædende ministerpræsident i delstaten Slesvig-Holsten


Portrait Thomas Wegener Friis

Thomas Wegener Friis

Uanset hvad får vi altid en ny historie. For historien står hverken mejslet i sten eller bliver overleveret til menneskeheden fra en brændende tornebusk. For hver generation skriver sin egen historie og fastsætter sine egne prioriteter. Vi har nu den store fordel, at vi lever i en tid uden nævneværdige konflikter, så vi ikke behøver at gøre os umage for at dykke ned i den historiske materie og lede efter den hårde kerne. Den store udfordring i vores tid er, om vi er i stand til at se historien fra et andet perspektiv end vores eget. Det vil sige, om vi har evnen til at sætte os i andres sted og måske endda skrive fælles historie. Selvfølgelig uden at krænke historien.

Team Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein

  Team Løgumkloster Højskole

   Videnskabeligt Udvalg, Erindringsparlament

    Kunstudvalg

     Projektpartnere

      Yderligere Projektpartnere